Netia i P4 podpisały umowę o świadczeniu usług

Niniejszy artykuł pod tytułem Ciekawe gadżety dla graczy – musisz je mieć! nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat Ciekawe gadżety dla graczy – musisz je mieć! należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

7 grudnia 2007 roku Netia zawarła z P4 Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, podmiotem powiązanym umowę o świadczeniu usług.

Jaki jest zakres odpisanej umowy?

  • włączenia przez Netię usług i produktów telefonii komórkowej P4 do oferty dla klientów Netii, i/ lub
  • wprowadzenia przez Netię i P4 wspólnej oferty usług (i produktów) telefonii stacjonarnej i komórkowej

oraz dystrybucji przez Netię, pod własną marką i we własnym imieniu, ww. produktów i usług.