Netia i P4 podpisały umowę o świadczeniu usług

Netia i P4 podpisały umowę o świadczeniu usług

7 grudnia 2007 roku Netia zawarła z P4 Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, podmiotem powiązanym umowę o świadczeniu usług.

Jaki jest zakres odpisanej umowy?

  • włączenia przez Netię usług i produktów telefonii komórkowej P4 do oferty dla klientów Netii, i/ lub
  • wprowadzenia przez Netię i P4 wspólnej oferty usług (i produktów) telefonii stacjonarnej i komórkowej

oraz dystrybucji przez Netię, pod własną marką i we własnym imieniu, ww. produktów i usług.