Badanie firmy Zebra: 7 na 10 agencji zajmujących się bezpieczeństwem publicznym dostrzega potrzebę szybszego wdrażania technologii mobilnych

Badanie firmy Zebra: 7 na 10 agencji zajmujących się bezpieczeństwem publicznym dostrzega potrzebę szybszego wdrażania technologii mobilnych

Respondenci są zdania, że inwestycje w technologie mobilne powinny być przyspieszone. W ten sposób możliwe będzie nadążenie za postępującym rozwojem technologicznym.

LINCOLNSHIRE, w stanie Illinois, USA. 18.05.2020 – Firma Zebra Technologies  (NASDAQ: ZBRA), jest to innowator, który ma w swojej bardzo szerokiej ofercie różnego rodzaju rozwiązania korporacyjne. Ponadto przedsiębiorstwo razem ze swoimi partnerami umożliwia uzyskać przewagę nad konkurencją. Firma opublikowała w dniu dzisiejszym bardzo istotne badanie, z którego jednoznacznie wynika, że wszystkie instytucje zajmujące się bezpieczeństwem publicznym na świecie dążą do tego, by w ciągu najbliższych 5 lat bardzo intensywnie wdrożyć technologie mobilne. Celem wspomnianego działania jest nie tylko poprawa efektywności pracy, ale również znaczne usprawnienie kontaktu ze społecznościami lokalnymi.

Ponadto w wyniku przeprowadzonego w trzech etapach badania „Future of Field Operations” BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE przez wspomnianą firmę dowiedziono, że według 86 proc. respondentów instytucje, które zajmują się bezpieczeństwem publicznym bardzo priorytetowo podchodzą do realizacji strategii technologicznych. Z kolei ich cykl pracy stworzony jest szczególnie z myślą o współpracy ze służbami pierwszego kontaktu, a także wykorzystaniu urządzeń mobilnych. Koniecznie należy także zaznaczyć, że aż siedem na dziesięć agencji jest zaniepokojonych faktem, że aktualne inwestycje w nowe technologie mobilne nie są w stanie nadążyć za zmianami, które zachodzą przede wszystkim w obszarze rozwoju bezprzewodowych sieci 4G i 5G.

“Technologie mobilne to kluczowy czynnik w zapewnieniu bezpieczeństwa społeczeństw”— stwierdził Alex Cooper, czyli Director of Government and Critical Field Service Strategy w firmie Zebra Technologies. Uważa on, że instytucje rządowe, które zajmują się bezpieczeństwem na całym świecie doskonale wiedzą, że niezbędne jest znaczne zwiększenie wydajności ich pracy. Ponadto zauważył, że na co dzień korzystają nie tylko ze wzmocnionych urządzeń mobilnych, ale również drukarek w różnych obszarach działalności. Doskonałym przykładem może być budowanie świadomości sytuacyjnej, zarządzanie tożsamością, zarządzanie zasobami, zarządzanie katastrofami czy komunikacja. Jeżeli instytucje rządowe będą miały do swojej dyspozycji bardzo szybkie sieci bezprzewodowe, a także nowoczesne technologie mobilne, będą miały zdecydowanie większą możliwość na poprawę wydajności czy skuteczności w swojej pracy.

88 proc. respondentów biorących udział w ankiecie firmy Zebra spodziewa się, że w ciągu nadchodzącego roku ich agencje zwiększą wydajność i skuteczność poprzez zastosowanie technologii mobilnych. Podobnie, 84 proc. respondentów uważa, że w ciągu roku, dzięki zastosowaniu urządzeń mobilnych zwiększy liczbę uratowanych przez służby osób. Według 79 proc. uczestników badania, w ciągu najbliższego roku wprowadzenie mobilnych urządzeń i drukarek ma doprowadzić do zmniejszenia kosztów działania służb, a prawie wszyscy respondenci (98 proc.) uważają, że w perspektywie pięciu lat możliwe będzie osiągnięcie zauważalnych oszczędności . Z przeprowadzonego badania wynika również, że jedną z korzyści jaką służby uzyskają w wyniku wdrożenia technologii mobilnych będzie poprawa relacji ze społeczeństwem. 99 proc. respondentów uważa, że cel ten zostanie osiągnięty do roku 2025.

Obecnie wiele instytucji zajmujących się bezpieczeństwem publicznym bazuje na responsywnym modelu działania, jednak prognozuje się szybki wzrost liczby agencji wdrażających modele predykcyjne. Dzięki temu będą one w stanie alokować odpowiednie zasoby do konkretnych zadań we właściwym czasie. Do 2025 roku liczba takich instytucji będzie co najmniej dwukrotnie wyższa.

Wśród najbardziej popularnych narzędzi obecnie stosowanych przez pracowników służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo obywateli znajduje się poczta elektroniczna (53 proc.), nawigacja (51 proc.) oraz mobilne usługi lokalizacyjne (50 proc.). Pozostałe, mniej rozpowszechnione, które przez użytkowników uznawane są za „niezwykle ważne”, obejmują monitoring biometryczny (63 proc.), zgłaszanie kolizji (59 proc.) oraz narzędzia zwiększające świadomość sytuacyjną (59 proc.).

W ciągu nadchodzących trzech lat będziemy świadkami szybkiego wdrażania urządzeń mobilnych takich jak wzmocnione tablety bez klawiatur – twierdzi tak 95 proc. respondentów. Wzmocnione tablety 2w1 – wskazało 90 proc. przebadanych, wzmocnione telefony –95 proc., a mobilne drukarki – 91 proc. uczestników badania. Podobnie jak w innych instytucjach oraz firmach, których działalność polega głównie na pracy w terenie, decydenci z agencji zajmujących się bezpieczeństwem publicznym uważają, że wzmocniona konstrukcja to główna, niezbędna cecha urządzeń mobilnych wykorzystywanych w ich pracy – 96 proc. respondentów uważa, że wprowadzi takie właśnie urządzenia w swoich instytucjach do roku 2025. Spośród aktualnych użytkowników takich urządzeń, najważniejszymi narzędziami w czasie interwencji awaryjnych są wzmocnione tablety z dołączanymi klawiaturami (52 proc. respondentów) oraz wzmocnione smartfony (51 proc. respondentów).

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

• Z badania przeprowadzonego przez firmę Zebra wynika, że siedem na dziesięć agencji
zajmujących się bezpieczeństwem publicznym dostrzega pilną potrzebę szybszego
inwestowania w rozwiązania mobilne, co umożliwi nadążenie za postępem technologicznym
oraz lepszą służbę na rzecz społeczeństw.

• Według wyników badania, urządzenia mobilne, w perspektywie pięciu lat, oferują służbom
zapewniającym bezpieczeństwo obywateli znaczne zwiększenie wydajności pracy, możliwość
ratowania życia większej liczbie osób, ograniczenie kosztów oraz lepszą współpracę ze
społeczeństwem.

• W ciągu najbliższych trzech lat znacznie wzrośnie wykorzystanie urządzeń mobilnych – 95
proc. agencji wprowadzi do użytku wzmocnione tablety bez klawiatur, 90 proc. –
wzmocnione tablety 2w1, 95 proc. będzie inwestować we wzmocnione smartfony, a 91 proc.
będzie dysponowało drukarkami mobilnymi podczas pracy w terenie.

• Wzmocniona konstrukcja urządzeń mobilnych uznawana jest przez decydentów z instytucji
zapewniających bezpieczeństwo publiczne za bardzo ważną cechę – do 2025r. tego typu
urządzenia wprowadzi do użytku 96 proc. decydentów z tych instytucji.

INFORMACJE O BADANIU I METODOLOGII

Wyniki uzyskano w trakcie trzyczęściowego badania „Future of Field Operations” przeprowadzonego w pierwszej połowie 2020 roku. Dwie poprzednie części skupiały się na przyszłości operacji w terenie: („ Spojrzenie na sektor energii i mediów do 2025 r”) oraz dostawcach usług w terenie. W badaniu udział wzięło ponad 1.200 kluczowych decydentów z instytucji i organizacji z wymienionych trzech branż działających w obu Amerykach, w Europie oraz rejonie Azji i Pacyfiku.

O firmie ZEBRA

Zebra (NASDAQ: ZBRA) zapewnia większe możliwości pracownikom pierwszej linii w handlubdetalicznym, produkcji, transporcie i logistyce, ochronie zdrowia, w sektorze publicznym oraz innych branżach w zwiększaniu wydajności ich biznesu i operacji. Wraz z ponad 10 tys. partnerów w 100 krajach na całym świecie, dostarczamy kompleksowe rozwiązania dostosowane do konkretnych branż, które w inteligentny sposób łączą ludzi, sprzęt oraz dane, aby pomagać klientom podejmować najważniejsze w ich działalności decyzje. Nasze produkty, będące czołowymi rozwiązaniami na rynku, usprawniają procesy sprzedaży, monitorowania i zarządzania stanami magazynowymi oraz zwiększają wydajność dostaw i udoskonalają proces obsługi pacjentów. W roku 2019 firma Zebra znalazła się na 166. pozycji w rankingu Najlepszych Pracodawców magazynu Forbes oraz wchodziła w skład amerykańskiego indeksu giełdowego S&P 500. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.zebra.com lub zamawiając nasze newslettery. Śledźcie nasz blog – Your Edge – oraz nasze profile w mediach społecznościowych – LinkedIn, Twitter oraz Facebook.

Kontakt dla mediów:
Valerie Berrivin
Zebra Technologies
+33 607 956 184
[email protected]

Dział analiz branżowych:
Kasia Fahmy
Zebra Technologies
+1-224-306-8654
[email protected]

Nazwa ZEBRA wraz z logiem firmy w kształcie głowy Zebry to znaki handlowe należące do firmy Zebra Technologies Corporation, zarejestrowanej w wielu krajach na całym świecie. Pozostałe znaki handlowe są własnością odpowiednich właścicieli. ©2020 Zebra Technologies Corporation i jej podmioty stowarzyszone.